Prejazd cez železničné priecestie keď bliká červená, spadnuté závory. Prešiel by si?

31. októbra 2015
Prejazd cez zeleznicnicne priecestie.png
Prejazd pri spadnutej závore je zakázaný. Aj počas poruchy sú to vodiči povinný rešpektovať www.youtube.com

Prejazdy na červenú alebo počas spustených závor na železničnom priecestí, nie je nič výnimočné. Je to ale v poriadku?

Nasledovné video je už síce staršieho dáta, no ukazuje, ako sa vodiči vysporiadali s poruchou po svojom. Ale je to v poriadku podľa teba? Čo by si urobil?

Železnice Slovenskej republiky majú na svojej webstránke presne popísaný postup, čo v tomto prípade robiť, keď táto situácia nastane. Určite však neodporúčajú prejazd aj pri dobrej viditeľnosti. Vlaková súprava sa na niektorých úsekoch trati môže pohybovať aj rýchlosťou vyššou ako 100km/h.

Čo má vodič urobiť, keď má pocit, že signalizácia bliká neúmerne dlho? Napríklad 15 minút stojí pred priecestím a vlak nikde. Komu volať?

Vodič ako účastník cestnej premávky môže v prípade akejkoľvek mimoriadnosti na priecestí (nehoda, porucha, ohrozenie bezpečnosti) pre potreby rýchlej orientácie záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému 112 použiť jedinečné identifikačné číslo (JIČ), ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR, ide o rýchlu identifikáciu priecestia. Následne operátor IZS telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia napríklad zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.

Všetky informácie k danej téme nájdete na stránke – Železnice Slovenskej republiky 

Pokračovanie pod videom.

Pozri si video ako vodiči prechádzajú aj počas spustených závor :

 

Pre porovnanie s predošlými rokmi bola nehodovosť nasledovná:

rok 2013 – 46 nehôd

rok 2014 – 49 nehôd

Z čoho vyplýva, že vodiči viac riskujú. Stojí nám to za to, aby sme pre pár minút prišli o svojich najbližších? Neplatí to iba pre vodičov ale aj pre chodcov, či cyklistov. Tragédiu v Polomke si pamätáme dodnes.

Prehľad škôd
www.zsr.sk

 

31. októbra 2015

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?